01-2

Pola serwisowe

Przemysł układów scalonych
Nowa energetyka
Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
Przemysł maszynowy
Przemysł wyświetlaczy płaskich
Branża nauk przyrodniczych
Budownictwo publiczne
Internetowe centrum danych (IDC)

02-3

Obsługa całego procesu

Konsultacje i projektowanie
Zarządzanie inżynieryjne
Zakup sprzętu
Logistyka handlowa
Budowa i instalacja
Eksploatacja i konserwacja